Studio se nachází v Petrovicích u Karviné.
Skládá se ze 4 nahrávacích místností a režie. Dále combo room, reverb chamber room, machine room.
Režii a hlavní nahrávací místnost navrhoval Jon Murch.
Režie má příjemný výhled s denním světlem.
Stěny hlavní nahrávací místnosti jsou kombinací dřeva, SDK, mramoru a zavěšených panelů pokrytých štípanou břidlicí.